ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ     5 เมษายน 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 ท่าน โดยได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกระบวนการทำขาเทียม และนวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 1,600 บาท จากการจัดกิจกรรมโครงการ CAN FOR LEG เพื่อใช้สมทบทุนสำหรับการดำเนินงานในการทำขาเทียม โดยทางมูลนิธิขาเทียมฯจะนำเงินที่ได้รับจากการบริจาค นำมาสร้างประโยชน์สูงสุด ในการทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดยากไร้ โอกาสนี้ทางมูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ และให้โอกาสกับผู้พิการขาขาด