ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ     15 มีนาคม 2564

          วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ  ได้ให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย ตัวแทนสมาคมภริยาอัยการ พร้อมผู้ติดตาม จำนวน 13 ท่าน โดยได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกระบวนการทำขาเทียม และนวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่
          ทั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย และตัวแทนสมาคมภริยาอัยการ ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 49,500 บาท เพื่อใช้สมทบทุนสำหรับการดำเนินงานในการทำขาเทียม โดยทางมูลนิธิขาเทียมฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการบริจาค นำมาสร้างประโยชน์สูงสุด ในการทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดยากไร้ โอกาสนี้ทางมูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ และให้โอกาสกับผู้พิการขาขาด