ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564     21 มกราคม 2564

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวสรันยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าพบ รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญแด่ท่านเลขาธิการฯ  เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564  ณ มูลนิธิขาเทียมฯ เชียงใหม่