ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564     19 มกราคม 2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. นางฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พร้อมทั้งทีมงาน เข้าพบ รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ และนพ.วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ฝ่ายบริหาร พร้อมมอบกระเช้าของขวัญแด่ท่านเลขาธิการฯ  เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564  ณ มูลนิธิขาเทียมฯ เชียงใหม่