ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานพิธีมอบทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปี 2563     31 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม  เวลา 13.45 น.  คุณเกรียงฤทธิ์  สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นตัวแทน รับมอบเงินบริจาค 200,000 บาท จาก Mr.Toshiaki Maekawa, President of Tri Petch Isuzu Sales Company (คุณโทชิอากิ  มาเอคาวะ   ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ   กรรมการผู้จัดการ  บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด) ณ ห้องประชุม A ชั้น 20 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โดยวัตถุประสงค์หลักของการมอบเงินในครั้งนี้ เพื่อดำเนินโครงการจัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดที่ยากไร้และด้อยโอกาส โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้ให้การสนับสนุนเงินสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมฯเป็นอย่างดีตลอดเรื่อยมาตั้งแต่ ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ในโอกาสนี้ มูลนิธิขาเทียมฯและผู้พิการขาขาด ขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับเงินบริจาคที่ได้รับ ทางมูลนิธิขาเทียมฯจักได้นำเงินที่ได้จากการบริจาค ไปใช้ในการดำเนินงาน อย่างเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงศักยภาพของผู้พิการขาขาดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป