ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร และตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง     12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ นำโดย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ  และตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่