ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 27 มกราคม 2563     27 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 เวลา 16.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยทรงเป็นประธานประชุมสามัญประจำปี 2563 พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุน และทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมกันนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนโรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ