ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช”   23 ตุลาคม 2562     23 ตุลาคม 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00น. รอ.มล.นพ.พุฒิพงศ์ เทวกุล พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
 “วันปิยมหาราช”     23 ตุลาคม 2562
ประจำปี 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัย จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช มีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์อันทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"