ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมถวายพวงมาลา ร.9 วันอาทิตย์ที่13 ตุลาคม พ.ศ.2562     13 ตุลาคม 2562

 เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร นำโดย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ และ ตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ