ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09:30 น.มูลนิธิขาเทียมฯ     26 กันยายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09:30 น.มูลนิธิขาเทียมฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ พลโท ชุมพร วิเชียร, พลโท ยศวัฒน์ อนันนต์ดิลกฤทธิ์, อัยการบำรุงชัย แสนสุข, ท่านรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช และคณะท่องเที่ยวทำบุญ ที่ได้ร่วมบริจาคเงิน ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน เพื่อผู้พิการขาขาด ณ มูลนิธิขาเทียมฯ โดยมี รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นผู้รับมอบ และโอกาสนี้ทางคณะได้รับฟังบรรยายจาก นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย เกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ รวมถึงได้เยี่ยมชมกระบวนการทำขาเทียม และนวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ มูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มอบโอกาสให้กับผู้พิการขาขาดต่อไป