ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 จังหวัดตาก

ครั้งที่ 1 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 134 ณ เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้ให้บริการทำขาเทียมให้คนพิการขาขาด จำนวน 147 คน ดังนี้
(หมายเหตุ คนพิการบางคนขาขาดทั้งสองข้าง บางคนได้รับขาเทียมสองขา)
                   Syme Prosthesis (ขาเทียมระดับข้อเท้า)      จำนวน             3     ขา
                   BK Prosthesis          (ขาเทียมระดับใต้เข่า)           จำนวน          191    ขา
                   AK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเหนือเข่า)       จำนวน            29    ขา
                   TK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเข่า)              จำนวน             7     ขา
                   Hip Prosthesis (ขาเทียมระดับตะโพก)        จำนวน             2     ขา
                                                          รวมทำขาเทียมทั้งสิ้น           232    ขา