ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

เปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาสและยากไร้ในจังหวัดนครปฐม

            วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาสและยากไร้ในจังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ ภาค 3330 โรตารีสากล  วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
            การออกหน่วยทำขาเทียมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 อีกทั้งเพื่อผู้คนพิการ ได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม
สำหรับการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ มีผู้พิการในจังหวัดนครปฐม มารับบริการทั้งสิ้น  137  คน จากการประเมินของแพทย์พบว่า มีสภาวะพร้อมทำขาเทียมได้  94   คน โดยมูลนิธิขาเทียม  ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำขาเทียมเป็นจำนวนทั้งสิ้น  97  ขา และช่อมแซมขาเทียมเดิมที่ชำรุดจำนวน 8 ขา รวมทั้งสิ้นเป็น 105 ขา โดยสาเหตุของคนพิการที่ไม่ได้ทำเพราะ ตอขาบวม,แผลติดเชื้อ,คนไข้สูงอายุที่มีโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต และคนไข้ที่เป็นอัมพฤกต์ ที่ต้องไปรักษาร่างกายให้แข็งแรง มีความพร้อมในการใส่ขาเทียม ทางมูลนิธิฯได้แนะนำไปรับบริการทำขาเทียมได้ที่รพ.ดอนตูม เมื่อคนไข้มีความพร้อมต่อไป ซึ่งทางมูลนิธิฯยินดีที่จะสนับสนุนชิ้นส่วน และอุปกรณ์ทำขาเทียมโดยไม่คิดมูลค่า