ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่ลแนล บริการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดกระบี่ ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง

            พิธีเปิดจัดขึ้น 18 ธ.ค. 59 ที่ห้องช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2559 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
            ทั้งนี้ ในปี 2559 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยออกหน่วยทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดในจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้คนพิการขาขาดในจังหวัดได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
            โดยมูลนิธิขาเทียม  ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำขาเทียมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 113  ขา เป็นขาเทียมสวยงามใช้งานทั่วไป 111 ขา และขาเทียมสำหรับการเกษตร 2 ขา สาเหตุหลักของการตัดขามาจากอุบัติเหตุ จราจร
นอกจากนี้ ทางมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังซ่อมขาเทียมที่เคยได้รับและชำรุด มีการฝึกอบรมผู้พิการและญาติเรื่องการดูแลขาเทียม  ทั้งนี้ได้ร่วมมือ ศูนย์พัฒนาฝีทอแรงงานจังหวัด กระบี่และเชียงใหม่ อบรมอาชีพการสกรีนเสื้อ จากศูนย์เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่อไป