ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 สงขลา

ครั้งที่ 5
การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 153 มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร ระหว่างวันที่ 21 -26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คนพิการขาขาดมารับบริการ 125 คน ทำขาเทียมได้จำนวน 108 ขา
จำแนกประเภทขาเทียม ดังนี้
    1.ขาเทียมระดับข้อเท้า        จำนวน     1 ขา
    2.ขาเทียมระดับใต้เข่า        จำนวน   58 ขา
    3.ขาเทียมระดับใต้เข่าแบบเกษตร        จำนวน     2 ขา
    4.ขาเทียมระดับข้อเข่า        จำนวน     9 ขา
    5.ขาเทียมระดับเหนือเข่า        จำนวน   36 ขา
    6.ขาเทียมระดับสะโพก        จำนวน     2 ขา
กิจกรรมเพิ่มเติมในการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งนี้ คือ มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 จำนวน 18 คน มีผู้สอบผ่าน 16 คน มูลนิธิขาเทียมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและดูแลคนพิการขาขาดที่ใส่ขาเทียมสำหรับแพทย์ และนักกายภาพบำบัด จำนวน 45 คน ปศุสัตว์จังหวัดสงขลาจัดอบรมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ ให้คนพิการขาขาดและครอบครัว จำนวน 19 คน