ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 ปีนัง มาเลเซีย

ครั้งที่ 4
โครงการออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 152 มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับมูลนิธิจีฮูนเกาะ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ ณ มูลนิธิจีฮูนเกาะทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในรัฐปีนัง และรัฐอื่นๆ ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้คนพิการขาขาดได้ขาเทียมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 -18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ มูลนิธิจีฮูนเกาะ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย การจัดทำโครงการนี้ มูลนิธิจีฮูนเกาะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด
พิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียม วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 Mr.Chow Kon Yeow มุขมนตรี รัฐปีนังเป็นประธานในพิธี นายรัชฏา จิวาลัย กงศุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นประธานร่วม
การออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมบริการ จำนวน 230 คน ทำขาเทียม 209 ขา 
จำแนกประเภทขาเทียม ดังนี้
    1.ขาเทียมระดับข้อเท้า            จำนวน     3 ขา
    2.ขาเทียมระดับใต้เข่า            จำนวน 141 ขา
    3.ขาเทียมระดับข้อเข่า            จำนวน     2 ขา
    4.ขาเทียมระดับเหนือเข่า            จำนวน   60 ขา
    5.ขาเทียมระดับสะโพก            จำนวน     3 ขา
    
พิธีมอบขาเทียม ให้แก่คนพิการขาขาด วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ มูลนิธิจีฮูนเกาะ Y.A.B.Mr.Lim Guarn Eng,Dato’Lim Cheah Chooi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประเทศมาเลเซีย และ YB Phee Boon Poh ผู้แทนหัวหน้าคณะรัฐมนตรี รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียม นายรัชฏา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง Dato’Lim Cheah Choo ประธานมูลนิธิจีฮูนเกาะ รัฐปีนัง และนายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เข้าร่วมงานพิธีมอบขาเทียม