ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 สระบุรี

ครั้งที่ 3

โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 151 มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ คนพิการขาขาดในจังหวัดสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมารับผิดชอบของจำนวน 81 คน ทำขาเทียมจำนวน 63 ขา

จำแนกประเภทขาเทียม ดังนี้
    1.ขาเทียมระดับข้อเท้า            จำนวน     2 ขา
    2.ขาเทียมระดับใต้เข่า             จำนวน   38 ขา
    3.ขาเทียมระดับข้อเข่า             จำนวน     2 ขา
    4.ขาเทียมระดับเหนือเข่า         จำนวน   20 ขา
    5.ขาเทียมระดับสะโพก            จำนวน     1 ขา

มีการดำเนินกิจกรรมอื่นในครั้งนี้คือ การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 จำนวน 21 คน ทั้ง 21 คนผ่านการทดสอบ และมูลนิธิขาเทียมฯจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินและดูแลคนพิการที่ใส่ขาเทียมสำหรับแพทย์ และนักกายภาพบำบัด จำนวน 32 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ฝึกอบรมอาชีพการร้อยพวงมาลัย การฝึกเพ้นท์ถุงผ้าให้คนพิการขาขาดและญาติ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีอบรมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่และมอบไก่ไข่แก่คนพิการขาขาด จำนวน 7 ครอบครัว  ครอบครัวละ 5 ตัว