ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 อุตรดิตถ์

ครั้งที่ 2
โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 150 มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คนพิการขาขาดในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการ 103 คน ให้บริการทำขาเทียม จำนวน 96 ขา 

จำแนกประเภทขาเทียม ดังนี้
    1.ขาเทียมระดับข้อเท้า            จำนวน     2 ขา
    2.ขาเทียมระดับใต้เข่า            จำนวน   56 ขา
    3.ขาเทียมระดับใต้เข่าแบบเกษตร            จำนวน   23 ขา
    4.ขาเทียมระดับข้อเข่า            จำนวน     2 ขา
    5.ขาเทียมระดับเหนือเข่า            จำนวน   23 ขา
    6.ขาเทียมระดับสะโพก            จำนวน     1 ขา

การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ และเป็นประธานพิธีเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทานประจำโรงพยาบาลลับแล
นอกจากนี้ มูลนิธิขาเทียมฯ จัดกิจกรรมแข่งขันฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของช่างเครื่องช่วยคนพิการ และร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมยกระดับฝีมือช่างเครืองช่วยคนพิการ จำนวน 21 คน รวมทั้งมูลนิธิขาเทียมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและดูแลคนพิการที่ใส่ขาเทียมให้กับแพทย์ และนักกายภาพบำบัดของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 35 คน