ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 นครราชสีมา

ครั้งที่ 1
โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 149 มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดนคราชสีมา จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 -23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คนพิการขาขาดในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการ จำนวน 152 คน ให้บริการทำขาเทียมจำนวน  149 ขา 
จำแนกประเภทขาเทียม ดังนี้
    1.ขาเทียมระดับข้อเท้า            จำนวน     9 ขา
    2.ขาเทียมระดับใต้เข่า            จำนวน   83 ขา
    3.ขาเทียมระดับใต้เข่าแบบเกษตร            จำนวน   11 ขา
    4.ขาเทียมระดับข้อเข่า            จำนวน     9 ขา
    5.ขาเทียมระดับเหนือเข่า            จำนวน   36 ขา
    6.ขาเทียมระดับสะโพก            จำนวน     1 ขา

นอกจากนี้มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมยกระดับฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการจำนวน 21 คน และมูลนิธิขาเทียมฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและดูแลคนพิการขาขาดที่ใส่ขาเทียมให้กับทีมแพทย์ และนักกายภาพบำบัดของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 37 คน เพื่อให้มีความรู้เรื่องขาเทียม สามารถแก้ปัญหาให้คนพิการขาขาดหลังใส่ขาเทียมได้  จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการขาขาดและญาติที่มารอทำขาเทียม เช่น ทำยาดม ยาหม่อง สบู่น้ำผึ้ง น้ำยาล้างจาน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา