ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 6 
มูลนิธิขาเทียมฯ  ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน เคลื่อนที่ ครั้งที่ 148 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 14-19  กรกฎาคม พ.ศ.2561 คนพิการขาขาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง มีคนพิการขาขาดมารับบริการ 156 คน  สามารถให้บริการทำขาเทียมได้ 145 ขา 
    จำแนกประเภทขาเทียม  ดังนี้
     1. ขาเทียมระดับข้อเท้า    จำนวน    2    ขา
    2. ขาเทียมระดับใต้เข่า    จำนวน  91    ขา     
    3. ขาเทียมระดับข้อเข่า    จำนวน    7    ขา
    4. ขาเทียมระดับเหนือเข่า    จำนวน  40    ขา
    5. ขาเทียมระดับสะโพก    จำนวน    5    ขา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียมฯ ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด และพระราชทานเหรียญที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนเงินสมทบให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 68 ราย ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561  ณ บรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อมูลนิธิขาเทียมฯ ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลนิธิขาเทียมฯ ได้รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 4,752,788 บาท

การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด      สุราษฎร์ธานี จัดอบรมฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ให้คนพิการขาขาด 21 คน และได้มอบพันธุ์ไก่ไข่ แก่ผู้เข้าอบรมคนละ10 ตัว พร้อมอาหาร 1 กระสอบ รวมทั้งมีการฝึกอาชีพ การประดิษฐ์ตุ๊กตาจากถุงเท้า และการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้าให้คนพิการขาขาดที่สนใจด้วย
นอกจากนี้มูลนิธิขาเทียมฯ จัดฝึกอบรมนักกายบำบัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 75 คน คน เพื่อให้สามารถดูแลคนพิการขาขาดหลังจากได้รับขาเทียมแล้ว และจัดการแข่งขันฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการในการทำขาเทียมทั้ง 2 ประเภท คือประเภทการทำขาเทียมระดับเหนือเข่า และ ประเภทการทำขาเทียมระดับใต้เข่า และประกวดสุดยอดฝีมือช่างที่ทำขาเทียมได้ดีและเร็วที่สุด