ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งที่ 3  
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 145  ณ ลานชมวิว สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม พ.ศ.2561 คนพิการขาขาดในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการ 146 คน ให้บริการขาเทียม 124 ขา 
จำแนกประเภทขาเทียม  ดังนี้

    1. ขาเทียมระดับข้อเท้า    จำนวน    2    ขา
    2. ขาเทียมระดับใต้เข่า    จำนวน     88    ขา
    3. ขาเทียมระดับข้อเข่า    จำนวน    8    ขา
    4. ขาเทียมระดับเหนือเข่า    จำนวน      26    ขา

การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดกาญจนบุรี  บริจาคเงินให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 1,119,220 บาท
นอกจากนี้มูลนิธิขาเทียม ฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ได้จัดกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 จำนวน 22  คน และจัดการแข่งขันฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการในการทำขาเทียมระดับเหนือเข่าและระดับใต้เข่า