ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วยระยอง

            มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดระยอง  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 9-15 ก.ค.2559 ณ สมาคมสโมสรไออาร์พีซี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง  เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการร่วมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จครองราชย์ครบ 70 ปี และ ถวายเป็นพระราชกุศลในวาระวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 7 รอบ (84 ปี) ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นี้
            โครงการออกหน่วยเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน ในครั้งนี้ มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 216 คน แบ่งเป็น เพศชาย 161คน เพศหญิง 55 คน จำนวนขาเทียมได้จัดทำขาเทียมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 191 ขา เป็นขาเทียมสวยงามใช้งานทั่วไป 181 ขา และขาเทียมสำหรับการเกษตร 10  ขา