ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร

ครั้งที่ 2 
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144   ณ วัดพระบรมธาตุ  พระอารามหลวง  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คนพิการขาขาดในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการ 127 คน ให้บริการทำขาเทียมจำนวน 113 ขา 
    จำแนกประเภทขาเทียม  ดังนี้
    1. ขาเทียมระดับใต้เข่า    จำนวน      71    ขา
    2. ขาเทียมระดับข้อเข่า    จำนวน        6    ขา
    3. ขาเทียมระดับเหนือเข่า    จำนวน      35    ขา
    4. ขาเทียมระดับสะโพก    จำนวน        1    ขา
    5. อุปกรณ์พยุงข้อเท้า    จำนวน        1   ข้าง
การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการฝึกอบรมสาธิตการทำปลั๊กไฟ  การทำกระเป๋าผ้าเย็บด้วยมือ การทำยาดม ยาหม่อง และจัดบริการตัดผมฟรี ให้คนพิการขาขาดระหว่างทำขาเทียมด้วย
นอกจากนี้มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  จัดกิจกรรมฝึกอบรมยกระดับฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 21 คน และจัดการแข่งขันฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการในการทำขาเทียมซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทการทำขาเทียมระดับเหนือเข่า และประเภทการทำขาเทียมระดับใต้เข่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช่างเครื่องช่วยคนพิการได้พัฒนาฝีมือตนเองอย่างสม่ำเสมอ