ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ประเทศกัมพูชา

ครั้งที่ 2
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับบริษัทสิงห์เอเชียโฮลดิ้ง จำกัด จัดโครงการทำขาเทียมเคลื่อนที่ครั้งที่ 139    ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่าง วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560 เพื่อให้คนพิการขาขาดในกรุงพนมเปญและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีฐานะยากจนได้รับขาเทียมฟรี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม การออกหน่วยทำขาเทียมในครั้งนี้ บริษัทสิงห์เอเชียโฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด คนพิการขาขาดส่วนใหญ่ถูกตัดขาเนื่องจากโดนระเบิดมารับบริการจำนวน 119 คนให้บริการทำขาเทียมจำนวน 120 ขารายละเอียดดังนี้
Syme Prosthesis (ขาเทียมระดับข้อเท้า)      จำนวน            1      ขา
                   BK Prosthesis          (ขาเทียมระดับใต้เข่า)           จำนวน          94      ขา
                   AK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเหนือเข่า)       จำนวน          23      ขา
                   TK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเข่า)              จำนวน            1      ขา
                   Chopart  Prosthesis                              จำนวน            1      ขา
 
วันที่ 7มกราคม พ.ศ.2560 Mr.Hun Manith บุตรชายสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด ในนามตัวแทนของประเทศกัมพูชา และ นาย ดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีมอบ   ขาเทียมในครั้งนี้ด้วย ณ Cambodia Mine Action center กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา