ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 จังหวัดกระบี่

ครั้งที่ 1
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดกระบี่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่ 138 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปผลการดำเนินการดังนี้
คนพิการขาขาดในจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการจำนวน 130 คน ให้บริการทำขาเทียมจำนวน 113 ขา รายละเอียดดังนี้
Syme Prosthesis (ขาเทียมระดับข้อเท้า)      จำนวน          3       ขา
                   BK Prosthesis          (ขาเทียมระดับใต้เข่า)           จำนวน          60      ขา
                   AK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเหนือเข่า)       จำนวน          37      ขา
                   TK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเข่า)              จำนวน          9       ขา
                   Hip Prosthesis (ขาเทียมระดับตะโพก)        จำนวน          4       ขา
                                               
คนพิการส่วนหนึ่งได้รับการฝึกอบรมสกรีนเสื้อยืดจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน เพื่อไปประกอบอาชีพต่อหลังจากได้รับขาเทียมแล้ว