ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 ประเทศมาเลเซีย

ครั้งที่ 3
การออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ ณ ประเทศมาเลเชีย มูลนิธิขาเทียมฯ ได้จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 135 โดยสมาคมการกุศล จีฮุนเกาะ แห่งรัฐปีนัง (Che Hoon Khor Moral Uplifting Society,Penang) จัดโครงการ Free Prosthesis Program ได้ประสานขอความร่วมมือมายังมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในรัฐปีนังและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับขาเทียมฟรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม การออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ ครั้งนี้สมาคมการกุศลจีฮุนเกาะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด ได้ให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการจำนวน 182 คน ดังนี้
                   Syme Prosthesis (ขาเทียมระดับข้อเท้า)      จำนวน             2     ขา
                   BK Prosthesis          (ขาเทียมระดับใต้เข่า)           จำนวน          129    ขา
                   AK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเหนือเข่า)       จำนวน            58    ขา
                   TK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเข่า)              จำนวน             2     ขา
                   Hip Prosthesis (ขาเทียมระดับตะโพก)        จำนวน             1     ขา
                                                          รวมทำขาเทียมทั้งสิ้น           192    ขา
 
                   การออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ครั้งนี้ สมาคมการกุศลจีฮุนเกาะ บริจาคเงินให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 2,363,049.20 บาท