ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ Che Hoon Khor Moral Uplifting Society ร่วมกันจัดทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

              ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2016 ที่ผ่านมา Che Hoon Khor Moral Uplifting Society เมืองปีนัง เป็นผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิการขาขาดที่ขาดโอกาสในปีนังและรัฐใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าถึงการรับบริการขาเทียมฟรี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยี เครื่องมือ คณะแพทย์  นำโดย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิฯ  และเจ้าหน้าที่ช่างรวมจำนวน ๕๓ คน การให้บริการในครั้งนี้มีผู้พิการขาขาดมาขอใช้บริการจำนวน 215 คน และทำขาเทียมไปทั้งสิ้น 190 ขา
              ผู้พิการที่ได้รับมอบขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้ได้แสดงความดีใจและปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสลุกขึ้นยืนและเดินได้อีกครั้ง รวมถึงขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากประเทศไทย อีกทั้งรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชวงศ์ไทย