ภาษา

สาระน่ารู้ก่อนใส่ขาเทียม


หน้าแรก | สาระน่ารู้ก่อนใส่ขาเทียม
การเตรียมความพร้อมก่อนใส่ขาเทียม
              ตอขาที่ดี และ เหมาะสมที่จะใส่ขาเทียม นอกจากจะต้องอาศัยเทคนิคการผ่าตัดที่ดีแล้ว แผลผ่าตัดต้องติดสนิท มีความยาวต่อขาที่เหมาะสม มีกล้ามเนื้อแข็งแรง นอกจากนี้ ผู้พิการขาขาดจะต้องสามารถยืนทรงตัว โดยขาอีกด้านสามารถพยุงน้ำหนักตัวได้ รวมถึงมีกำลังแขนทั้งสองข้างได้ดี

ข้อควรระวัง ก่อนได้รับการใส่ขาเทียม
              ควบคุมและรักษาโรคแทรกซ้อน เช่น โรคไต, ปัญหาเกี่ยวกับโรคและการทำงานของหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคอัมพฤกษ์,อัมพาต และ โรคหลอดเลือดในสมอง เป็นต้น นอกจากนี้ หากยังมีตอขาที่ไม่พร้อมสำหรับการใส่ขาเทียม คือ มีปัญหาตอขาบวม, แข็ง , อักเสบภายใน หรือ มีแผลที่ตอขา จะไม่สามารถรับการใส่ขาเทียมได้