ภาษา

ประมวลภาพการอบรม


หน้าแรก | ประมวลภาพการอบรม | รายละเอียด

พิธีปิดการอบรมตามโครงการผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียม ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 7      31 สิงหาคม 2558

พิธีปิดการอบรมตามโครงการผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียม ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 22 พฤษภาคม ท่านเลขาธิการมูลนิธิให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 22 พฤษภาคม 2558