ภาษา

บริจาค


หน้าแรก | บริจาค | รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียม ในกิจกรรม “ โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และวินัยการจัดการขยะมูลฝอย ”      6 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียม ในกิจกรรม “ โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และวินัยการจัดการขยะมูลฝอย ”
วันที่ 06 มิถุนายน 2560 ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมให้กับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”โดยมี รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร  เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา และอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวบรวมอะลูมิเนียม เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ โดยเป็นการสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันและรักษ์โลก โดยจะนำอะลูนิเนียมที่ได้รับจากการบริจาคไปขายเพื่อนำเงินมาบริจาค สร้างประโยชน์ในการทำขาเทียมต่อไปโอกาสนี้ทางมูลนิธิขาเทียมฯ และผู้พิการขาขาด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ร่วมสนับสนุนเป็นอย่างดี