ภาษา

บริจาค


หน้าแรก | บริจาค | รายละเอียด

สำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียม และเงินร่วนสมทบทุน     5 มิถุนายน 2560

สำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียม และเงินร่วนสมทบทุน  ในกิจกรรม “ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างปลอดภัยแบ่งปันน้ำใจสู่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ผู้แทนจากสำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จ.เชียงใหม่ ร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมในกิจกรรม “ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างปลอดภัยแบ่งปันน้ำใจสู่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”โดยรองเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร นพ.วิรัช   พันธ์พานิช เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน บริษัท ทีโอที ภาคเหนือ รวบรวมอะลูมิเนียม เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ โดยเป็นการสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันและรักษ์โลก โดยจะนำอะลูนิเนียมที่ได้รับจากการบริจาคไปขายเพื่อนำเงินมาบริจาค สร้างประโยชน์ในการทำขาเทียมต่อไปโอกาสนี้ทางมูลนิธิขาเทียมฯ และผู้พิการขาขาด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ร่วมสนับสนุนเป็นอย่างดี