ภาษา

บริจาค


หน้าแรก | บริจาค | รายละเอียด

ผู้แทนบริษัทเอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคฟิล์มยืดใส cling film     15 กันยายน 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ผู้แทนบริษัทเอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณพรพิมล ประสงค์ฉัตรชัย ร่วมบริจาคฟิล์มยืดใส cling film จำนวน 11 กล่อง โดยท่านเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ทางมูลนิธิขาเทียมฯ และผู้พิการขาขาด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดยจะนำฟิล์มยืดใส cling film มาใช้ประโยชน์ในการทำขาเทียมต่อไป เพราะวัสดุเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำเบ้าขาเทียม