ภาษา

สมัครงาน


หน้าแรก | สมัครงาน
ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
เรื่อง ประกาศขยายเวลาขายทอดตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นหรือเลิกใช้งาน จำนวน 52 รายการ
2
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีคัดเลือก
3
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีคัดเลือก
4
ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และจัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มดและแมลงสาบ จำนวน 12 เดือน
5
นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO9001:2015