ภาษา

สมัครงาน


หน้าแรก | สมัครงาน
ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีคัดเลือก
2
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุในการทำขาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก
3
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารด้วยวิธีคัดเลือก
4
ประกาศ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล
5
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดยานพาหนะ ครั้งที่ 3
6
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างพัฒนาโปรแกรม OPD 1 โปรแกรม ด้วยวิธีคัดเลือก
7
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 9 รายการ
8
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีประกวดราคา
9
นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO9001:2015