ภาษา

บริจาคอลูมิเนียม


หน้าแรก | บริจาคอลูมิเนียม
บริจาคเศษอลูมิเนียมเพื่อนำมาขายเป็นต้นทุนในการซื้ออลูมิเนียมอย่างดี ใช้ในการผลิตขาเทียม
                มูลนิธิขาเทียมฯ ใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคทั้งในอดีตและปัจจุบันคือ ในอดีต 20 กว่าปีก่อน มูลนิธิขาเทียมฯ ได้คิดค้นขาเทียมจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งได้แก่ขวดพลาสติกเครื่องดื่มนมเปรี้ยวยาคูลท์และอลูมิเนียมจากฝากระป๋อง โดยขวดพลาสติกจะนำไปละลายในสารละลายทินเนอร์ เพื่อทำเบ้าขาเทียม และอลูมิเนียมจะนำไปหลอมเป็นแท่งและนำมากลึงทำแกนขาเทียม เมื่อนำมาประกอบก็ได้ขาเทียมน้ำหนักเบาให้แก่คนพิการขาขาดฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ผลจากการใช้งานขาเทียมชนิดนี้จัดอยู่ในระดับน่าพอใจ มีข้อดีคือ (1) น้ำหนักเบา (2) มีแข็งแรงพอที่รับแรงกดจากน้ำหนักตัวของคนพิการขาขาดได้ แต่ก็พบข้อด้อย โดย เฉพาะชิ้นส่วนที่ทำจากอลูมิเนียมคือ เกิดการผิดรูปเมื่อได้รับแรงบิด เนื่องจากธรรมชาติของอลูมิเนียม เป็นโลหะที่มีความแข็งมาก แต่มีความยืดหยุ่นต่ำกว่าโลหะหลายชนิด                  
                เมื่อองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นโดยเฉพาะวัสดุศาสตร์ มูลนิธิขาเทียมฯ จึงค้นหาวัสดุที่มีความ คงทนแข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านขาเทียม ISO 10328 ปัจจุบันโลหะที่ใช้ทำ ชิ้นส่วนขาเทียมตามแบบของมูลนิธิขาเทียมฯ ทำมาจากโลหะ 2 ชนิดคือ อลูมิเนียมเกรดสูง และ เหล็กกล้าไร้สนิม (หรือสเตนเลสสตีล) ซึ่งมีความเหนียวมากกว่าอลูมิเนียม ธรรมดา ในปัจจุบันมูลนิธิขาเทียมฯ ต้องนำอลูมิเนียมที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมานั้น ไปจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ทุนทรัพย์มาจัดหาวัสดุที่มูลนิธิขาเทียมฯ ต้องการ ให้คนพิการขาขาดได้ใช้ขาเทียมที่ผลิตจากชิ้นส่วนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล การเก็บอลูมิเนียมมีประโยชน์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มูลนิธิขาเทียมฯ สนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาทำต่อไป และเมื่อท่านรวบรวมในปริมาณที่มากแล้ว ทางมูลนิธิขาเทียมฯ แนะนำให้ท่านขาย และนำเงินที่ได้มาบริจาคหรือ โอนเข้ามูลนิธิ ขาเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการทำขาเทียมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและท่านเองสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ (บริจาคได้ที่นี่)                
จะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ท่านได้บริจาคมาให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ นั้นยังประโยชน์ต่อการพัฒนาขาเทียมของประเทศไทย และต่อคนพิการขาขาดที่ด้อยโอกาส ในทางอ้อม ฉะนั้นหากท่านบริจาคห่วงดึงฝากระป๋อง ท่านยังคง มีส่วนร่วมในการมอบขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดเช่นเดิม หากท่านยังมีความประสงค์จะบริจาคอลูมิเนียม สามารถติดต่อและจัดส่งอลูมิเนียมมายังสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการรับบริจาคอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ
    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และไปรษณีย์ไทย
จัดโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานเป็นประจำทุกปี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ

                     1.ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปจำกัด
                     2.ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอะลูมิเนียม
                     3.ได้ทำบุญให้กับคนพิการ
                     โดยท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

ชัวร์ก่อนแชร์ : บริจาคเศษวัสดุใช้ทำขาเทียมได้ จริงหรือ?

https://www.youtube.com/watch?v=mqlAnIywQag

                  
        


 


 
 ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยมอบของขวัญแก่ผู้พิการ รณรงค์ส่ง “วัสดุอะลูมิเนียม” ฟรี! เพื่อทำขาเทียมพระราชทาน


1. "มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"
สำนักงานเชียงใหม่ 199 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
สำนักงานกรุงเทพฯ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 16 ถ.พระราม 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300


2. ”บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด”
1/13 ซ.รังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130 โทร.02-5330277
 


3. "กรมควบคุมมลพิษ"
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 
 
...ในนามของคนพิการขาขาดและเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ทุกคน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกับการสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยดีเสมอมา...