ภาษา
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โทร. 0-5311-2271-3 แฟกซ์ : 0-5311-2275

ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เรื่อง เบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ด้วยวิธีคัดเลือก...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีคัดเลือก...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคา...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานออกหน่วยประจำปี 2563 พร้อมเข้าเล่มด้วยวิธีคัดเลือก...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และจัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มดและแมลงสาบ จำนวน 12 เดือน...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO9001:2015...ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านทั้งหมด >

ประมวลภาพการอบรม

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี