Language

Visit


Home | Visit
22 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. มูลนิธิขาเทียมฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนพร้อมครูจากโรงเรียน Kardinia International College ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 24 คน ...อ่านต่อ...
25 สิงหาคม 2559
นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและค้นคว้าวิจัย ให้การต้อนรับ ตัวแทนคณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน ...อ่านต่อ...
19 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายชัชวาล  โศภิษฐสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม บริษัท  Toyota Leasing พร้อมด้วย ...อ่านต่อ...