Language

News


Home | News | Detail

บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ     7 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.  คุณรวีโรจน์  จินตวิวัฒน์ ตัวแทนบริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด ได้มอบน้ำดื่ม ขนาด 600 มล. จำนวน 240 ขวด  เพื่อให้บริการแก่คนพิการขาขาดและญาติที่มาเข้ารับบริการทำขาเทียม  โดยมี รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่