Language

News


Home | News | Detail

เตือนภัย!!! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อมูลนิธิขาเทียมฯ     20 สิงหาคม 2564

         ด้วยขณะนี้ ได้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโรงงานขาเทียมพระราชทานที่ประจำในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 94 แห่ง ไปเรี่ยไรโดยแอบอ้างว่าจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายทำขาเทียม  มูลนิธิขาเทียมฯ ขอเรียนให้ทราบว่า มูลนิธิขาเทียมฯ และโรงงานขาเทียมพระราชทานฯ อีก 94 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการทุกเชื้อชาติและศาสนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
          หากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น ขอให้ทราบว่าเป็นมิจฉาชีพ และกรุณาส่งข้อมูลให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
          กรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่ งานประชาสัมพันธ์มูลนิธิขาเทียมฯ โทร. 0-5311-2271 ถึง 3 ในวันและเวลาราชการ หรือส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ [email protected] ได้ตลอด 24 ชั่วโมง