Language

News


Home | News | Detail

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมมอบเงิน และบริจาคอะลูมิเนียมพร้อมทั้งเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ     25 พฤศจิกายน 2563

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 - 15.00 น. ตัวแทนอาจารย์และนักเรียน แผนกประถม จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ และกระบวนการทำขาเทียม นวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ นพ.วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ได้รับมอบเงิน บริจาค จำนวน 8,194 บาท จาก การทำโครงการขายอะลูมิเนียม และ ยังได้รับฟังบรรยายจาก นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ในนามของมูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบคุณในการบริจาคเพื่อผู้พิการขาขาดที่ยากไร้