Language

News


Home | News | Detail

Guanyang Secondary School จากประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ      8 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. มูลนิธิขาเทียมฯ ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครูจาก Guanyang Secondary School จากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 45 ท่าน โดยได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูล การดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกระบวนการทำขาเทียม และนวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน พร้อมมอบทุนสนับสนุนให้ผู้พิการขาขาด  ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่