Language

News


Home | News | Detail

นักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ     31 ตุลาคม 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กิจกรรมบำบัด     ชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 70 ท่าน ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานขั้นตอนการทำขาเทียมโดยวิธี Sand Casting และขั้นตอนการติดต่อเพื่อส่งผู้พิการขาขาดมาทำขาเทียม  และนวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับจะได้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน กระบวนการวิชา กายอุปกรณ์เทียมเบื้องต้น (Basic Principle of Prosthesis) ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่