Language

Applying for a job


Home | Applying for a job
No.
Document
Download Document
1
ประกาศ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล
2
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดยานพาหนะ ครั้งที่ 3
3
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างพัฒนาโปรแกรม OPD 1 โปรแกรม ด้วยวิธีคัดเลือก
4
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 9 รายการ
5
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีประกวดราคา
6
นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO9001:2015