ภาษา
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โทร. 0-5311-2271-3 แฟกซ์ : 0-5311-2275

ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีคัดเลือก...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุในการทำขาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารด้วยวิธีคัดเลือก...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดยานพาหนะ ครั้งที่ 3...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างพัฒนาโปรแกรม OPD 1 โปรแกรม ด้วยวิธีคัดเลือก...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 9 รายการ...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีประกวดราคา...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO9001:2015...ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านทั้งหมด >

ประมวลภาพการอบรม

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี