ภาษา
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โทร. 0-5311-2271-3 แฟกซ์ : 0-5311-2275

ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิคกายอุปกรณ์...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน...ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านทั้งหมด >

ประมวลภาพการอบรม

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี