ภาษา

จัดซื้อจัดจ้าง


หน้าแรก | จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ 3 รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก
2
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีการคัดเลือก
3
ประกาศ ขายทอดตลาดรถมูลนิธิขาเทียมฯ
4
ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์มูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 4 คัน
5
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก
6
ประกาศ สอบราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในมูลนิธิขาเทียมฯ
7
ประกาศ สอบราคาซื้อเฝือกปูนด้วยวิธรการคัดเลือก
8
ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารด้วยวิธีการคัดเลือก
9
ประกวดราคาจ้างต่อเติมปรับปรุงโรงอาหาร
10
ประมูลขายทอดตลาด ขยะรีไซเคิ้ล
11
ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการคัดเลือก
12
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีคัดเลือก
13
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีคัดเลือก