บริจาค

 

      ตัวแทนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกาวิละอนุกูล            จ.เชียงใหม่ ร่วมบริจาคอลูมิเนียม วันที่ 18 พ.ย.2558
   
 ขอขอบคุณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล สำหรับเงินบริจาค 10,000 บาท ที่มอบให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อใช้ในการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน รับมอบวันที่ 16 พ.ย.2558 
   
 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดย นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท  ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ได้  มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อใช้ในการ  ดำเนินงานต่อไป เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธาน  กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นผู้รับมอบ ในงานเปิดสาขาใหม่  ธนาคารอาคารสงเคาระห์ สาขาย่อย  เซ็นทรัลพลาซ่า  เชียงใหม่แอร์พอร์ต วันที่ 13 พ.ย.2558 
   
 บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด บริจาคน้ำดื่มจำนวน 1,056 ขวด และ เงินบริจาคจำนวน 7,000 บาท วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  มูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน  ณ รพ.อุ้มผาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58 
   
 

   บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ( ข้าวตราฉัตร ) บริจาค ข้าว 25 ถุง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  มูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน ณ รพ.อุ้มผาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. -     4 ธ.ค. 58

   
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (BAM) บริจาคน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  มูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน ณ รพ.อุ้มผาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58 
   
  ขอขอบคุณ Rings for Lives ประเทศสิงคโปร์ บริจาคอลูมิเนียม จำนวน 32 กล่องเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการซื้ออลูมิเนียมอย่างดีมีประสิทธิภาพ มาใช้ในการทำขาเทียมต่อไป

   
บริษัท  เมโทรโพล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ  โรงแรมอิมมี่โฮเทลท่าแพ  จำกัดบริจาคอลูมิเนียมวันที่ 23 ตุลาคม 2558 

   

โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  บริจาคอลูมิเนียม วันที่ 12 ตุลาคม 2558

   
 บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด(มหาชนโดยคุณทองมา วิจิตรพงศพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมฯเพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้ตกแต่งสำนักงานมูลนิธิฯ สาขากรุงเทพ เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท โดยนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ในงานมอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์วันที่ 26 มิถุนายน 2558