วัน เวลาที่ให้บริการทำขาเทียม ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ ดังนี้

จันทร์ - ศุกร์            เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์    หยุดทำการ

เพื่อให้การทำขาเทียมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คนพิการไม่ต้องเสียเวลาในการรอขาเทียม มูลนิธิขาเทียมฯ จึงขอให้คนพิการ

ที่ต้องการทำขาเทียมโทรศัพท์นัดล่วงหน้าที่เบอร์ 053-112271 หรือมาให้แพทย์ตรวจร่างกายก่อนเวลา 10.00 น.ของวันทำการ

ในกรณีขาขาดระดับใต้เข่า (BK) ท่านจะได้รับขาเทียมภายในวันนั้น และ กรณีขาขาดระดับเหนือเข่า (AK) ท่านอาจได้รับขาเทียม

ภายใน 2-3 วันขึ้นอยู่กับความสภาพและความพร้อมของตอขา

 

 

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานเชียงใหม่ : 199 หมู่ 4 ต. ดอนแก้ว

อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 โทร. 0-5311-2271-3 แฟกซ์ : 0-5311-2275

 

 

From Address:
Powered by Phoca Maps