ปัญหาตอขาก่อนใส่ขาเทียม

 

 
                มีความรู้สึก ไม่มีปมประสาท (neuroma) ที่จะก่อให้เกิดความเจ็บปวด ไม่มีการบวม ไม่มีการยึดติดงอที่จะเป็นอุปสรรคต่อการใส่ขาเทียม
การบวม (edema) ภายหลังการผ่าตัดตอขาจะบวมทุกราย เพื่อลดการบวมที่จะเป็นอุปสรรคต่อการใส่ ขาเทียม ผู้ป่วยจึงควรได้รับการสอนการพันตอขาตนเอง ดังรูป
เมื่อขาถูกตัดออกไปส่วนที่เหลือเรียกว่า ตอขา ซึ่งเป็นส่วนที่จะเอาเบ้าขาเทียมมาสวม บางครั้งเมื่อคนพิการ มาพบแพทย์ อาจจะไม่ได้รับการสั่งทำขาเทียมให้ทันทีเพราะตอขายึดติดงอและตอขาไม่แข็งแรงพอ

ตอขา (stump) ที่ดีและเหมาะสมที่จะใส่ขาเทียมนอกจากจะต้องอาศัยเทคนิคการผ่าตัดที่ดีแล้ว แผลผ่าตัด จะต้องติดสนิทและแข็งแรง มีความยาวตอขาที่เหมาะสม
ตอขาระดับเหนือเข่า
           
# ควรใช้ผ้ายืด (elastic bandage) ขนาด 4 นิ้ว 1-2 ม้วนเย็บต่อกัน
             
ตอขาระดับใต้เข่า
               
# ควรใช้ผ้ายืดขนาด 6 นิ้ว 2 ม้วนเย็บต่อกัน
 
             -  ถอดพันใหม่อย่างน้อยทุก 6 ชั่วโมงเพื่อให้มีความกระชับตลอดเวลา                  
             -  ระยะเวลาที่คลายออกไม่ควรเกิน 30 นาที
          การพันตอขาจะพันจนกว่าตอขาจะยุบตัวดีวิธีง่ายๆในการตรวจดูว่าตอขายุบตัวดีคือ ใช้ปลายนิ้วหยิบผิวหนังบริเวณตอขา ถ้าหยิบขึ้นแสดงว่า ตอขายุบตัวได้พอเหมาะแล้วถ้าหยิบไม่ขึ้นแสดงว่าตอขายังยุบตัวไม่พอต้องพันขาต่อไป
 
การยึดติดงอ (Flexion contracture)
     เรามักจะพบตอขาติดยึดงอเนื่องจากการอยู่ในท่าที่ผิด ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงท่าต่อไปนี้
 
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง