ปัญหาตอขาและการแก้ไข

 

1. การติดเชื้อ (infection) ที่ตอขา ซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เหมาะสมจากแพทย์

2. รอยแตกของตอขา (fissure) เกิดจากตอขาแห้งเกินไป ควรใช้ครีมทา

3. ปลายกระดูกงอก (bone overgrowth) ซึ่งเกิดจากเทคนิคการผ่าตัดไม่ดี ถ้าแก้ไขที่ตัวเบ้าขาเทียมไม่ได้ ต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัดเอาปลายกระดูกงอกออก

4. ปมปลายประสาท (neuroma) ปลายเส้นประสาทที่ถูกตัดทุกเส้นจะหดเป็นปมซึ่งถ้าอยู่บริเวณใต้ผิวหนัง จะถูกกระทบและถูกกดได้ง่ายทำให้เจ็บปวดการแก้ไขควรจะให้ศัลยแพทย์ผ่าตัดให้ปมอยู่ในกล้ามเนื้อ

5. ตอขาบวม (stump edema) หลังผ่าตัดตอขาจะบวม ถ้าได้รับการดูแลที่ดีรู้จักพันตอขาด้วยวิธีที่ได้กล่าว ไปแล้ว อาการบวมจะยุบลงในเวลาไม่ช้า

6. การติดยึดของตอขา (contracture) มักเกิดในช่วงก่อนและหลังผ่าตัด ซึ่งถ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำรวมทั้ง ได้ใช้ขาเทียมเดินแล้ว จะลดการเกิดข้อติดได้มากถ้าแก้ไขไม่ได้ต้องใช้วิธีการผ่าตัด ควรคำนึงเสมอว่าการ

ป้องกันนั้นง่ายกว่าการรักษา

7. ความรู้สึกหลอน (phantom sensation) เป็นปรากฏการณ์ปกติในผู้ป่วยที่ถูกตัดแขนขาไปโดยรู้สึกว่าส่วน ของแขนขาที่ถูกตัดไปยังคงอยู่และมีความรู้สึกแปลกๆแต่ไม่เจ็บต่อมาความรู้สึกนี้จะค่อยๆหายไป

8. ความรู้สึกปวดปลายต่อตอขา (phantom pain) ผู้ป่วยรู้สึกปวดในส่วนของตอขาที่ถูกตัดไปแล้วเช่น ปวดที่เท้าการรักษาที่ดีที่สุด คือ ก่อนผ่าตัดเราควรอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึง phantom sensation และ phantom pain ว่าอาจเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งปกติเพื่อลดความตกใจและความกลัว ส่วนหลังผ่าตัดควรดูแลตอขาโดยการตรวจ และพันตอขาและให้ใช้ขาเทียมให้เร็วที่สุดเมื่อตอขาพร้อม เมื่อใส่ขาเทียมอาการ phantom sensation และ phantom pain จะหายไปเอง

ปัญหาตอขาหลังใส่ขาเทียม

1. ปัญหาของผิวหนัง เหงื่อที่ออกมากบริเวณตอขากับแรงเสียดสีกับเบ้าขาเทียม อาจทำให้เกิดปัญหาของผิวหนังที่พบได้มี

1.1 ต่อมเหงื่ออักเสบ ต่อมไขมันอักเสบ ผิวหนังอักเสบจากการแพ้ (contact dermatitis) สารที่ใช้ ทำความสะอาดตอขา เช่น สบู่ หรือสารที่ใช้ทำความสะอาดเบ้าตอขา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรงดการใช้ขาเทียมและปรึกษาแพทย์

1.2 การติดเชื้อราซึ้งทำให้ตอขามีกลิ่นเหม็น จะต้องได้รับการรักษา

2. Choking effect

คือ การรัดของขอบของเบ้าตอขาที่แน่นเกินไปทำให้มีการบวมของปลายตอขาและมีแผลตามมาได้ง่าย

3. กระดูกสันหลังคด (scoliosis)

ผู้ป่วยที่มีขาสองข้างยาวไม่เท่ากันจากการใส่ขาเทียมที่สั้นหรือยาวเกินไป จะทำให้กระดูกสันหลังคดถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรังการแก้ไขจะต้องแก้ที่ตัวขาเทียมโดยแก้ให้ได้ความยาว ที่ถูกต้องร่วมกับการทำกายบริหารยืดกล้ามเนื้อลำตัวทุกวัน โดยเฉพาะในเด็กที่กำลังเจริญเติบโตจะช่วยป้องกันกระดูกสันหลังคดถาวรได้