การฝึกก่อนได้รับขาเทียม

 
            
  1. การฝึกการทรงตัว (Balancing exercise) ควรเริ่มทันทีที่สามารถลุกนั่งได้ ได้แก่ การนั่งทรงตัวที่เตียง การยืนตัวตรงโดยเกาะเก้าอี้ข้างเตียง
2. การหัดเดินด้วยไม้ค้ำยัน (Crutch walking) ควรเริ่มเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการใช้เก้าอี้ล้อเข็นมากเกินไป โดยเริ่มจากการฝึกกำลังกล้ามเนื้อแขนให้แข็งแรงสามารถยกน้ำหนักตัวได้ การหัดเดินนี้เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วย ฟื้นจากการผ่าตัด โดยนัก        กายภาพบำบัด
3. การกระโดดขาเดียว (Hopping) เริ่มจากผู้ป่วยสามารถยืนได้มั่นคงดีแล้วทำให้สามารถไปไหนมาไหน ในระยะใกล้ได้โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันหรือเก้าอี้ล้อเข็น เพิ่มความมั่นคงในการทรงตัวและลดความกลัวที่จะล้ม
4. การออกกำลังของตอขา (stump exercise)
5. การฝึกเดินด้วยอุปกรณ์ช่วยเดินเช่น forearm crutch หรือ walker