การเตรียมผู้ป่วยเพื่อใส่ขาเทียม

 

          การจะได้ตอขาที่ดีนอกจากวิธีการผ่าตัดที่ดี การออกกำลังกาย ก็มีความจำเป็นมากเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง แล้ว จะได้ตอขาที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรง มีพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อที่เหนือบริเวณถูกตัดเท่ากับธรรมชาติและ ป้องกันการติดงอของข้อ และช่วยเพิ่มความทนทานให้กล้ามเนื้อที่ควบคุมการทำงานของตอขา

การบริหารเพื่อเตรียมร่างกายก่อนใส่ขาเทียม

          การบริหารร่างกายทั่วๆไป เคลื่อนไหวข้อของแขนขาทุกข้อให้เต็มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อวันละ 2 เวลา คือ เช้าและเย็น เวลาละ20-30 นาที และเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อลำตัว แขน-ขา ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด

การบริหารตอขา ได้แก่

          การใช้ตอขาออกกำลังยกน้ำหนักหรือออกแรงต้านกับนักกายภาพบำบัด เพื่อให้ตอขาแข็งแรงเพื่อจะให้ คนพิการเดินได้ด้วยท่าเดินที่ดีและมีความปลอดภัย