ความรู้เรื่องการตัดขา

 

ถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วแพทย์จะไม่ตัดขาหรือแขนผู้ป่วยเพราะแขน-ขาเทียมถึงแม้จะทำให้มีรูปร่างคล้ายของจริง แต่ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนของจริง

และที่สำคัญคือของเทียมไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกสัมผัส ศัลยแพทย์จึงหลีกเลี่ยงการตัดแขน-ขา ความจำเป็นที่ต้องตัดแขน-ขาคือ การรักษาชีวิตของ

ผู้ป่วยเอาไว้ ขอยกตัวอย่างสาเหตุของการตัดแขน-ขา ดังนี้

 

                                                

1. แขน-ขาขาดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ปลายแขน-ขา เน่าตาย ซึ่งนอกจากจะเจ็บปวดรุนแรงแล้วยังเป็นแหล่งอาศัยของเชื้อโรค

    ที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต


2. อันตรายต่อแขนขา ทำลายเนื้อเยื่อของแขนขา อันได้แก่ ผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเลือด เส้นประสาท


3. การอักเสบติดเชื้อรุนแรงของแขนขาไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยาต้านจุลชีพที่มีอยู่และถ้าเชื้อนี้เข้าสู่กระแสโลหิตจะทำให้เสียชีวิต


4. แผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายและอาจจะกลายไปเป็นเนื้อร้ายทำให้เสียชีวิต มะเร็งของกล้ามเนื้อและกระดูกเป็นต้น


5. มะเร็งของกล้ามเนื้อและกระดูกเป็นต้น